Η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία (AAC – Augmentative and Alternative Communication) περιλαμβάνει όλες τις μορφές επικοινωνίας (εκτός από την προφορική ομιλία) που χρησιμοποιούνται για την έκφραση σκέψεων, αναγκών, επιθυμιών και ιδεών. Το AAC είναι επαυξητικό όταν χρησιμοποιείται για να συμπληρώσει την υπάρχουσα ομιλία και εναλλακτικό όταν χρησιμοποιείται στη θέση ομιλίας που απουσιάζει ή δεν λειτουργεί(1).

Διαβάστε Περισσότερα