Καθώς οι μυς βαθμιαία εξασθενίζουν, οι ασθενείς με ALS καθώς και εσείς μπορεί να παρατηρήσετε τις ακόλουθες αλλαγές στην ομιλία(1):

 • Αλλαγή στην ποιότητα της φωνής (βραχνάδα, ένταση ή αλλαγές κλίσης)
 • Ακαμψία ή δυσκολία στη μετακίνηση του στόματος και της γνάθου
 • Μαλακή, αχνή ομιλία
 • Αργή ή λανθασμένη ομιλία

Άτομα με ALS που δυσκολεύονται να μιλήσουν, αλλά και εσείς που έχετε αναλάβει το ρόλο του φροντιστή, μπορείτε να ωφεληθείτε από έναν λογοθεραπευτή, ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε την ικανότητα επικοινωνίας. Χρήσιμες συμβουλές που παρέχονται από τους λογοθεραπευτές προς τους φροντιστές ατόμων με ALS είναι(1,2):

 • Να θέτετε μια ερώτηση κάθε φορά.
 • Να δημιουργείτε ερωτήσεις έτσι ώστε να χρειάζονται μόνο ένα ναι ή όχι σαν απάντηση.
 • Να κάνετε υπομονή.
 • Να μην απλοποιείτε τις προτάσεις όταν μιλάτε – μειωμένη ομιλία δεν σημαίνει μειωμένη κατανόηση.
 • Να μην μιλάτε πολύ δυνατά ή πολύ αργά – μειωμένη ομιλία δεν σημαίνει μειωμένη ακοή.

Καθώς οι μυς που εμπλέκονται στην ομιλία αποδυναμώνουν, είναι σημαντική η αναζήτηση εναλλακτικών στρατηγικών επικοινωνίας.

Βιβλιογραφία

 1. ALS CANADA [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 24/3/2020]; Διαθέσιμο από: https://www.als.ca/
 2. Muscular Dystrophy Association [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 13/1/2020]; Διαθέσιμο από: https://www.mda.org/disease/amyotrophic-lateral-sclerosis