Οι πτώσεις είναι ένα άλλο πρόβλημα των ατόμων με ALS. Όσο τα άκρα αποδυναμώνουν, ο κίνδυνος πτώσης αυξάνεται(1). Σε μια περίπτωση πτώσης, σαν φροντιστές είναι σημαντικό να μην βλάψετε τον εαυτό σας στην προσπάθεια να βοηθήσετε τον ασθενή, αλλά να αναζητήσετε βοήθεια. Γι αυτό είναι σημαντικό να απευθυνθείτε σε φυσικοθεραπευτές ή επαγγελματίες υγείας ώστε να σας προταθούν βοηθητικές συσκευές κινητικότητας, όπως:

  • Ράμπες
  • Τιράντες
  • Περιπατητές
  • Αναπηρικά καροτσάκια

με σκοπό οι ασθενείς με ALS να παραμείνουν δραστήριοι και ασφαλείς(2).

Βιβλιογραφία

  1. Muscular Dystrophy Association [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 13/1/2020]; Διαθέσιμο από: https://www.mda.org/disease/amyotrophic-lateral-sclerosis
  2. ALS CANADA [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 24/3/2020]; Διαθέσιμο από: https://www.als.ca/