Ενδεικτικές ασκήσεις ήπιας έντασης για ασθενείς με ALS στα πρώτα στάδια της νόσου.
Ενσωμάτωση ελληνικών υπότιτλων: Ρυθμίσεις–> Υπότιτλοι–> Αυτόματη Μετάφραση–> Ελληνικά.

Η άσκηση έχει αποδειχθεί ότι έχει θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους που ζουν με το ALS, τόσο συναισθηματικά όσο και σωματικά. Τα προγράμματα άσκησης σχεδιάζονται από φυσικοθεραπευτή και είναι προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες και ικανότητες των ατόμων με ALS(1).

Ο σκοπός της άσκησης για άτομα με ALS είναι(2):

  • Διατήρηση της δύναμης και της ευελιξίας των μυών που δεν επηρεάζονται από το ALS.
  • Διατήρηση της ευελιξίας των μυών που έχουν αποδυναμωθεί.
  • Διατήρηση της ευελιξίας των αρθρώσεων.
  • Βοήθεια στη διαχείριση του πόνου και της ακαμψίας λόγω της σπαστικότητας.
  • Αύξηση του μυϊκού τόνου.
Ενδεικτικές ασκήσεις μέτριας έντασης για ασθενείς με ALS στα πρώτα στάδια της νόσου.
Ενσωμάτωση ελληνικών υπότιτλων: Ρυθμίσεις–> Υπότιτλοι–> Αυτόματη Μετάφραση–> Ελληνικά.