Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ομάδα φροντίδας ALS μπορεί να συστήσει την τοποθέτηση σωλήνα εμφύτευσης ή γαστροστομίας (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy – PEG). Πότε συμβαίνει αυτό, όμως; Όταν το άτομο αντιμετωπίζει(1):

  • σημαντικά προβλήματα στην κατανάλωση φαγητού (μάσημα ή κατάποση) ή πόσιμο υγρό
  • προοδευτική απώλεια βάρους
  • το φαγητό δεν αποτελεί πλέον ευχάριστη δραστηριότητα και είναι κουραστικό
  • η πρόσληψη είναι ελάχιστη παρά τη συνήθη όρεξη
  • η αναπνευστική λειτουργία μειώνεται και υπάρχει κίνδυνος εισρόφησης.

Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να συστηθεί τοποθέτηση γαστροστομίας σε ένα άτομο όταν(1,2):

  • η αναπνευστική λειτουργία θεωρείται πάρα πολύ ανεπαρκής ώστε να είναι ανεχτή η διαδικασία τοποθέτησης γαστροστομίας
  • η ιδέα μιας τομής ή ύπαρξης ενός σωλήνα στην κοιλιακή χώρα θεωρείται μη ανεκτή
  • δεν μπορεί να διαχειριστεί ο ίδιος ο ασθενής τον σωλήνα και τη σίτιση και δεν υπάρχει κάποιος που να τον βοηθήσει
  • δεν μπορεί να καλύψει το κόστος της τοποθέτησης, συντήρησης μιας γαστροστομίας και
  • οι κίνδυνοι της διαδικασίας υπερβαίνουν τα οφέλη.