Εάν ο ασθενής με ALS αντιμετωπίζει προβλήματα κατάποσης είναι σημαντικό να παρακολουθήσετε μαθήματα πρώτων βοηθειών, ώστε σε περίπτωση απόφραξης των αεραγωγών (πνιγμός) να αναγνωρίσετε την κατάσταση και να προβείτε στις αντίστοιχες ενέργειες που προβλέπονται (τεχνική Heimlich που εφαρμόζεται σε άτομο που πνίγεται), ενώ θα πρέπει να μάθετε και πώς να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αναρρόφησης(1,2).

Πρώτες Βοήθειες – Πνιγμονή

Σε περίπτωση δυσκολίας κατάποσης θα παρατηρήσετε ορισμένα συμπτώματα όπως(1):

  • Διαρροή τροφής ή υγρού από το στόμα ή τη μύτη.

  • Δυσκολία μάσησης ή προσπάθεια κατάποσης.

  • Βήχα ή καθαρισμός του λαιμού κατά τη διάρκεια ή μετά το φαγοπότι.

  • Αίσθημα αδυναμίας να καθαρίσει ο ασθενής το λαιμό ή το στόμα του.

  • Η αίσθηση του φαγητού που κολλάει στο λαιμό.

  • Μια υγρή ή ηχηρή φωνή.

Είναι σημαντικό να συζητήσετε τις αλλαγές αυτές στην κατάποση και στην κατανάλωση με τον γιατρό ή άλλο μέλος της ομάδας φροντίδας για να σας δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.

Βιβλιογραφία

  1. ALS CANADA [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 24/3/2020]; Διαθέσιμο από: https://www.als.ca/
  2. Muscular Dystrophy Association [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 13/1/2020]; Διαθέσιμο από: https://www.mda.org/disease/amyotrophic-lateral-sclerosis