Ως μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός (ΜΕΜΑ) χαρακτηρίζεται κάθε μορφή υποστήριξης του αναπνευστικού συστήματος χωρίς χρήση ενδοτραχειακού σωλήνα ή σωλήνα τραχειοστομίας. Ο ΜΕΜΑ περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες(1):

  • ΜΕΜΑ με εφαρμογή θετικής πίεσης στην είσοδο του αεραγωγού (μύτη/στόμα). Ο πιο συχνά μεταχειρισμένος ΜΕΜΑ σε άτομα με ALS.
  • ΜΕΜΑ με εφαρμογή αρνητικής εξωθωρακικής πίεσης
  • ΜΕΜΑ έλξεως.
  • Βηματοδότηση διαφράγματος
  • Εξωτερικός αερισμός υψηλής συχνότητας με ταλαντώσεις (κινητό κρεβάτι, πνευμοζώνη)

Ο MEMA είναι ευκολότερος και πιο άνετος από ότι ο επεμβατικός αερισμός και η σχετική φροντίδα είναι συχνά απλή. Η χρήση του MEMA συνήθως αρχίζει τη νύχτα. Όταν κάποιος απαιτεί ΜΕΜΑ για περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα ή η αδυναμία στο πρόσωπο ή τους ανώτερους μυς των αεραγωγών καθιστά αδύνατη τη χρήση ΜΕΜΑ, τότε η μόνη εναλλακτική λύση είναι ο επεμβατικός αερισμός (τραχειοστομία)(2,3).

Βιβλιογραφία

  1. Μυριανθεύς Π, Μπαλτόπουλος Γ. Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής στην Επείγουσα Ιατρική και Εντατική Θεραπεία. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης;2005:166-177.
  2. ALS CANADA [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 24/3/2020]; Διαθέσιμο από: https://www.als.ca/
  3. Magelssen M, Holmoy T,  et al. Ethical Challenges in Tracheostomy – Assisted Ventilation in Amyotrophic Lateral Sclerosis. J Neurol 2018;265(11):2730-2736.