Όταν τελικά ληφθεί η απόφαση και διενεργηθεί τραχειοστομία τότε κάποιος επαγγελματίας υγείας, και συνηθέστερα νοσηλευτής, αναλαμβάνει το ρόλο του εκπαιδευτή. Ο νοσηλευτής θα σας πληροφορήσει και θα σας εκπαιδεύσει σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη φροντίδα τραχειοστομίας. Πιο αναλυτικά, η φροντίδα της τραχειοστομίας περιλαμβάνει(1):

  • Διατήρηση της βατότητας του σωλήνα για μείωση του κινδύνου λοίμωξης.
  • Αναρρόφηση και καθαρισμός όποτε χρειάζεται.
  • Αλλαγή επιθεμάτων και ταινιών στήριξης τραχειοστομίας.
  • Εκτίμηση της αναπνευστικής κατάστασης.
  • Εκτίμηση της συχνότητας των καρδιακών παλμών.
  • Εκτίμηση της σύστασης και της ποσότητας των εκκριμάτων που λαμβάνονται μέσω της τραχειοστομίας.
  • Εκτίμηση της παρουσίας εκροής στα επιθέματα ή στις ταινίες στήριξης της τραχειοστομίας και
  • Εκτίμηση της όψης της τομής (αναφορά στο γιατρό για την παρουσία ερυθρότητας, οιδήματος, πυώδους εκκροής ή οσμής).
Φροντίδα Τραχειοστομίας
Αλλαγή Τραχειοσωλήνα
Τραχειοβρογχική Αναρρόφηση

Βιβλιογραφία

  1. Berman A, Snyder S, Jackson C. Η Νοσηλευτική στην Κλινική Πράξη. 6η Έκδοση. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός Δημήτριος; 2011:716-719.