Τα Δικαιώματα Φροντιστών είναι(1):

  • Έχω το δικαίωμα να φροντίζω τον εαυτό μου. Αυτό δεν είναι πράξη ιδιοτέλειας. Θα μου δώσει τη δυνατότητα να φροντίζω καλύτερα το αγαπημένο μου πρόσωπο.
  • Έχω το δικαίωμα να ζητήσω βοήθεια από άλλους παρόλο που ο αγαπημένος μου μπορεί να αρνηθεί. Αναγνωρίζω τα όρια της αντοχής και δύναμης μου.
  • Έχω το δικαίωμα να διατηρώ πτυχές της δικής μου ζωής που δεν συμπεριλαμβάνουν το πρόσωπο που φροντίζω όπως ακριβώς θα ήθελα αν ήταν υγιής. Έχω το δικαίωμα να κάνω μερικά πράγματα μόνο για τον εαυτό μου.
  • Έχω το δικαίωμα να θυμώνω, να έχω κατάθλιψη και να εκφράζω περιστασιακά δύσκολα συναισθήματα.
  • Έχω το δικαίωμα να απορρίψω κάθε προσπάθεια του αγαπημένου μου (είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα) να με χειριστεί με ενοχή ή οργή.
  • Έχω το δικαίωμα να λαμβάνω εκτιμήσεις, αγάπη, συγχώρεση και αποδοχή για αυτό που κάνω για τον αγαπημένο μου, καθώς και να προσφέρω αυτά τα χαρακτηριστικά σε αντάλλαγμα.
  • Έχω το δικαίωμα να είμαι υπερήφανος για αυτό που επιτελώ και να επικροτήσω το θάρρος που έλαβε ο αγαπημένος μου για να ανταποκριθεί στις δικές μου ανάγκες.
  • Έχω το δικαίωμα να προστατεύσω την ατομικότητά μου.

Βιβλιογραφία

  1. Cwik V, Kennedy A, Benditt J et al. MDA ALS Caregiver’s Guide. MDA ALS Division 2013.