Ο φροντιστής είναι κάθε άτομο που παρέχει τακτική σωματική και / ή συναισθηματική υποστήριξη σε ένα άτομο που πάσχει από ασθένεια και εξασφαλίζει ότι οι ασθενείς απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής. Οι φροντιστές είναι συνήθως ενήλικες και μπορεί να πληρώνονται (πχ νοσηλευτές), ή να μην αμείβονται (πχ σύζυγος, ενήλικο παιδί ή γονέας)(1).

Βιβλιογραφία

  1. ALS CANADA [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 24/3/2020]; Διαθέσιμο από: https://www.als.ca/