Η Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS: αγγλική συντομογραφία)

  • ή νόσος του κινητικού νευρώνα
  • ή νόσος του Lou Gehrig

είναι μια ταχέως εξελισσόμενη και θανάσιμη εκφυλιστική νευρολογική νόσος που προσβάλλει τους κινητικούς νευρώνες σε τρεις περιοχές:

  • τα πρόσθια κέρατα (κατώτερος κινητικός νευρώνας) του νωτιαίου μυελού,
  • τους κινητικούς πυρήνες του εγκεφαλικού στελέχους και
  • τους ανώτερους κινητικούς νευρώνες του εγκεφαλικού φλοιού.

Οι κινητικοί νευρώνες είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά μηνυμάτων από τον εγκέφαλο προς τους εκούσιους μυς σε ολόκληρο το σώμα. Το ALS προκαλεί τον εκφυλισμό ή το θάνατο των κινητικών νευρώνων, οδηγώντας σε σταδιακή παράλυση(1,2).

          Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν δυσλειτουργία των αναπνευστικών μυών, προβλήματα με την κατάποση και την αποβολή των εκκρίσεων, την επικοινωνία και συναισθηματικές διαταραχές(3).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ALS?
Ενσωμάτωση ελληνικών υπότιτλων: Ρυθμίσεις–> Υπότιτλοι–> Αυτόματη Μετάφραση–> Ελληνικά.

Βιβλιογραφία

  1. Kruger D. Amyotrophic Lateral Sclerosis. JAAPA 2012;25(7),53-55.
  2. Hardiman O, Al-Chalabi A, Chio A, et al. Amyotrophic Lateral Sclerosis. Nature Reviews Disease Primers 2017;3(1).
  3. ALS Therapy Development Institute [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 13/1/2020]; Διαθέσιμο από: https://www.als.net/