Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ακούσιοι μυς που εμπλέκονται στον καρδιακό παλμό και στις σεξουαλικές λειτουργίες δεν επηρεάζονται άμεσα στο ALS. Δυσκοιλιότητα, διαταραχή του στομάχου, φούσκωμα και ανάγκη ούρησης μπορεί να εμφανιστούν σε ασθενείς με ALS(1). Η ακοή, η όραση και η αφή συνήθως παραμένουν στα φυσιολογικά επίπεδα(2,3). Τέλος, ο πόνος μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα της ακινησίας, ειδικά εάν δεν ληφθούν μέτρα όπως καθημερινές ασκήσεις εμβέλειας κίνησης(1,4).

Βιβλιογραφία

  1. Muscular Dystrophy Association [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 13/1/2020]; Διαθέσιμο από: https://www.mda.org/disease/amyotrophic-lateral-sclerosis
  2. ALS Association [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 13/1/2020]; Διαθέσιμο από: http://www.alsa.org/
  3. Kruger D. Amyotrophic Lateral Sclerosis. JAAPA 2012;25(7),53-55.
  4. ALS CANADA [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 24/3/2020]; Διαθέσιμο από: https://www.als.ca/

Βιβλιογραφικές Πηγές Εικόνων: