Το ALS δεν είναι μεταδοτικό και δεν έκανε κανείς τίποτα για να το προκαλέσει. Δεν φταίει κάποιος.

Το 10% ή λιγότερο των ατόμων έχει οικογενές (ή κληρονομικό) ALS.

Το 90% ή περισσότερο των ατόμων αποτελεί τυχαίες (ή σποραδικές) χωρίς συναφείς παράγοντες κινδύνου και χωρίς οικογενειακό ιστορικό διαγνώσεις ALS(1-3).

Βιβλιογραφία

  1. ALS Association [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 13/1/2020]; Διαθέσιμο από: http://www.alsa.org/
  2. Kruger D. Amyotrophic Lateral Sclerosis. JAAPA 2012;25(7),53-55.
  3. National Institute of Neurological Disorders and Stroke [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 13/1/2020]; Διαθέσιμο από: https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Amyotrophic-Lateral-Sclerosis-ALS-Fact-Sheet