• Η νόσος διαγιγνώσκεται σε 1 έως 2 άτομα ανά 100000 πληθυσμού ετησίως.
  • Η πλειονότητα των ασθενών είναι μεσήλικες έως και ηλικιωμένοι τη στιγμή της διάγνωσης.
  • Η συχνότητα είναι δύο φορές υψηλότερη στους άνδρες από ότι σε γυναίκες(1,2).
  • Η μέση διάρκεια επιβίωσης μετά την έναρξη των εκδηλώσεων είναι 2 έως 5 χρόνια και ο θάνατος επέρχεται συνήθως από αναπνευστική ανεπάρκεια.
  • Περίπου το 10% των ασθενών με ALS επιβιώνουν για 10 ή περισσότερα έτη(3,4).

Βιβλιογραφία

  1. Lemone P, Burke K, Bauldoff G. Παθολογική – Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ: Κριτική Σκέψη κατά τη Φροντίδα του Ασθενούς. 5η Έκδοση. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός Δημήτριος; 2014:1831-1833.
  2. Muscular Dystrophy Association [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 13/1/2020]; Διαθέσιμο από: https://www.mda.org/disease/amyotrophic-lateral-sclerosis
  3. ALS Therapy Development Institute [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 13/1/2020]; Διαθέσιμο από: https://www.als.net/
  4. National Institute of Neurological Disorders and Stroke [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 13/1/2020]; Διαθέσιμο από: https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Amyotrophic-Lateral-Sclerosis-ALS-Fact-Sheet