Κύριος σκοπός/ κύριοι στόχοι της ιστοσελίδας αυτής είναι:

  1. Η παροχή πληροφοριών στους φροντιστές ασθενών με ALS για τη νόσο.
  2. Η εκπαίδευση των φροντιστών για τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας και της ποιότητας ζωής των ασθενών με ALS.
  3. Η ενημέρωση και εκπαίδευση των φροντιστών στην Ανακουφιστική Φροντίδα.