Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ως Ανακουφιστική Φροντίδα (ΑΦ) ορίζεται η ολιστική προσέγγιση που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, μέσω της πρόληψης και ανακούφισης του «υποφέρειν», που εξασφαλίζεται μέσω της πρώιμης αναγνώρισης, ορθής αξιολόγησης και θεραπείας του πόνου και άλλων προβλημάτων οργανικής, ψυχοκοινωνικής και πνευματικής φύσης(1).

Βιβλιογραφία

  1. WHO. Definition of Palliative Care [Διαδίκτυο]. 2012 [επίσκεψη σελίδας 17/3/2020]; Διαθέσιμο από: https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/