Στην Ελλάδα ο αρμόδιος φορέας που ασχολείται και προωθεί την ανακουφιστική φροντίδα ασθενών με ALS είναι η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» (Palliative Care Unit Galilee) είναι ΜΚΟ, ιδρύθηκε το 2010 και εδρεύει στα Σπάτα. Προσφέρει δωρεάν Ανακουφιστική Φροντίδα σε ασθενείς με καρκίνο και νόσο του κινητικού νευρώνα:

  1. στο σπίτι των ασθενών (κατ’ οίκον υπηρεσία),
  2. στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης (ΚΗΦΑ),
  3. στον Ξενώνα (Hospice) και
  4. Στήριξη των Πενθούντων (Η Ανακουφιστική Φροντίδα συνεχίζεται και μετά την κοίμηση του ασθενή με τη στήριξη στο πένθος του φροντιστή του, εφόσον υπάρχει ανάγκη και το επιθυμεί).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο: