Η ανάπαυλα είναι μια υπηρεσία που παρέχει στους φροντιστές το χρόνο μακριά από τις ευθύνες φροντίδας τους(1). Η προσωρινή ανακούφιση, η οποία επιτρέπει στον φροντιστή να απέχει από τις υποχρεώσεις του, του δίνει την ευκαιρία να ανταποκριθεί στις δικές του ανάγκες, κάτι που ωφελεί τόσο τον φροντιστή όσο και τον λήπτη της περίθαλψης(2).

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ανάπαυλας. Ανάπαυση μπορεί να παρέχεται στο σπίτι, ή έξω από το σπίτι. Μπορεί να παρέχεται μέσω ενός επίσημου προγράμματος ή μέσω ενός άτυπου δικτύου υποστήριξης που αποτελείται από άλλα μέλη της οικογένειας, φίλους και εθελοντές από την κοινότητα(3). Ο χρόνος της περιόδου ανάπαυσης μπορεί να ποικίλει, από λίγες ώρες έως μερικές ημέρες.

Πολλές οικογένειες που αντιμετωπίζουν μια συνεχιζόμενη, εξουθενωτική ασθένεια αναζητούν τύπους προσωρινής ανακούφισης/ανάπαυλας για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Μια λύση είναι να εξεταστεί το ενδεχόμενο πρόσληψης ενός αναπληρωτή φροντιστή. Όταν, όμως, χρειάζονται υπηρεσίες ανάπαυσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. διανυκτέρευση ή για λίγες μέρες) ή όταν ο δικαιούχος της περίθαλψης χρειάζεται μεγάλη βοήθεια ή εξειδικευμένη φροντίδα, είναι απαραίτητη η εύρεση ενός χώρου βραχείας διαμονής(2). Στην Ελλάδα, αυτό καθίσταται εφικτό στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» στην υπηρεσία του ξενώνα.

  1. Zarit SH, Bangerter LR, Liu Y, Rovine MJ. Exploring the benefits of respite services to family caregivers: methodological issues and current findings. Aging & mental health 2016;21(3):224-231.
  2. ALS Association [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 13/1/2020]; Διαθέσιμο από: http://www.alsa.org/
  3. ALS CANADA [Διαδίκτυο]. 2020 [επίσκεψη σελίδας 24/3/2020]; Διαθέσιμο από: https://www.als.ca/